Departures

October 2016 - September 2017

Itinerary Route From To 2016 2017
Itinerary Route From To 2016 2017
Indian Sojourn: Mumbai to Delhi 7N/8D Mumbai - Vadodara - Udaipur - Jodhpur - Agra - Sawai Madhopur - Jaipur - Delhi Mumbai Delhi 12th Nov, 10th Dec 7th Jan, 28th Jan, 1st Apr Know More
Jewels of the Deccan: Mumbai to Mumbai 7N/8D Mumbai - Bijapur - Aihole - Hampi - Hyderabad - Aurangabad - Ajanta Caves - Mumbai Mumbai Mumbai 3rd Dec 18th Feb, 11th Mar, 22nd Apr Know More
Hidden Treasures of Gujarat: Mumbai to Mumbai 7N/8D Mumbai - Vadodara - Palitana - Sasan Gir - Little Rann of Kutch - Modhera - Nashik - Mumbai Mumbai Mumbai 29th Oct 4th Mar, 25th Mar Know More
Indian Odyssey: Delhi to Mumbai 7N/8D Delhi - Sawai Madhopur - Agra - Jaipur - Udaipur - Vadodara - Aurangabad - Mumbai Delhi Mumbai 19th Nov, 17th Dec 14th Jan, 4th Feb, 8th Apr Know More
Maharashtra Wild Trail: Mumbai to Mumbai 7N/8D Mumbai - Aurangabad - Ellora Caves - Aurangabad - Pench National Park (Ramtek) - Tadoba - Jalgaon - Nashik - Mumbai Mumbai Mumbai 6th May, 13th May Know More
Maharashtra Splendor: Mumbai to Mumbai 7N/8D Mumbai - Nashik - Aurangabad - Jalgaon - Kolhapur - Goa - Sindhudurg - Mumbai Mumbai Mumbai 5th Nov, 26th Nov, 24th Dec, 31st Dec 21st Jan, 11th Feb, 25th Feb, 18th Mar, 15th Apr, 29th Apr, 23rd Sep Know More